Akyazı 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Sıkça Sorulan Sorular


Aile Hekimi kimdir?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.

Gezici sağlık hizmeti nedir?

Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim yerlerine giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetidir.

Aile Hekimliğinde sağlık hizmetleri ücretlimidir?

Hayır, ücretsizdir. Muayene, aşılama, enjeksiyon,  pansuman, birinci basamakta yapılan tahlil ve film hizmetleri tamamıyla ücretsizdir. Bu işlemler için herhangi bir sosyal güvence aranmamaktadır. Yazılan reçeteler ise kişilerin sosyal güvencesinin durumuna göre ödenmektedir.

Nasıl Hizmet Alırım?

Mesai ve Esnek mesai saatleri içerisinde Danışmaya başvurarak alınan sıra ile Aile hekiminizin muayene salonun önündeki ekrandan isminizi takip ederek kolayca hizmet alabilirsiniz.
 
 
Yılbim